انزال زودرس،  شایعترین اختلال جنسی در آقایان محسوب می شود که حدود 20 الی 30 درصد جمعیت آقایان درطول زندگی آن را تجربه می نمایند.
شایعترین علائم و نشانه های تشخیص داده شده این اختلال عبارتند از:
-    حادث شدن انزال - همیشه یا تقریبا همیشه-  با کمترین تحریک جنسی
-    حادث شدن انزال زودتر از زمان مطلوب
-    بروز احساسات شخصی منفی همانند اضطراب، پریشانی و نا امیدی

site stats