-    داکسوپیل® (داپوکستین) برای درمان اختلال انزال زودرس در آقایان 18 تا 64 ساله تجویز می گردد.
-    داکسوپیل® (داپوکستین) باید یک الی سه ساعت پیش از فعالیت جنسی و مطابق با دستور پزشک معالج مصرف شود.مصرف بیش از یکبار در هر شبانه روز (هر 24 ساعت) توصیه نمی شود. قرص باید همراه با یک لیوان پر آب و به صورت کامل بلعیده شود. این دارو می تواند همراه یا بدون غذا مصرف شود. دوز توصیه شده در شروع درمان 30 میلی گرم می باشد که در برخی موارد و در صورت صلاحدید پزشک معالج، به 60 میلی گرم  قابل افزایش است. از مصرف بیش از میزان تجویز شده این دارو باید اجتناب شود.
-    داکسوپیل®  (داپوکستین) می تواند حس کنترل فرد بر زمان بروز انزال را افزایش دهد.
-    داکسوپیل®  (داپوکستین) دارای اثرگذاری سریع می باشد و متعاقب آن به سرعت از بدن حذف می شود.
-    داکسوپیل®  (داپوکستین) فقط با تجویز پزشک قابل تهیه می باشد.
-    داکسوپیل®  (داپوکستین) دارای عوارض جانبی معمولا خفیفی است که عبارتند از: سرگیجه ، سردرد و احساس ناخوشی

-    داکسوپیل® (داپوکستین) موجب افزایش رضایتمندی آقایان از انجام فعالیت جنسی و مقاربت و همچنین موجب تخفیف اظطراب و پریشانی مرتبط با بروز اختلال انزال زودرس می گردد.داکسوپیل,داپوکستین,انزال زودرس,پارس دارو

site stats